Pressrum

HANZA etablerar tillverkningslösning med leveranser till Flexenclosure

Publiceringsdatum: 2017-03-28

HANZA Holding AB (publ) har etablerat en tillverkningslösning för det intelligenta kraftstyrningssystemet eSite till den ledande off-grid energileverantören Flexenclosure, genom vilken HANZA kommer att leverera samtliga elektriska delar.

Flexenclosure skapar hållbar internetinfrastruktur på tillväxtmarknader – i vilket ingår design och tillverkning av eCentre, prefabricerade datacenter och eSite, intelligent kraftstyrningssystem för ICT-branschen. Företaget lanserade nyligen eSite x10 - världens första hybrid-kraftsystem, specialbyggd för utomhusmiljöer på avlägsna telekomplatser med uppfyllnad av telekomstandarder.

HANZA har tecknat avtal med Flexenclosure, varvid HANZA kommer att leverera samtliga elektriska delar från deras tillverkningskluster i Årjäng, Sverige direkt in i slutmonteringen JIT (Just-in-time).

”Vår nya esite x10-produkt är framtiden för hybriddrift, säger David King, VD, Flexenclosure. "Dess hård- och mjukvara är framstående i vår bransch och vi behövde för att vara säkra på att vår tillverkningspartner var framstående i deras. Vi är trygga med att HANZA med sin högteknologiska erfarenhet och närhet till vår slutmontering i Sverige är den ideala partnern."

”Vårt koncept är utformat för att ge högt kundvärde genom KAN (Kompetens, Automation & Närhet) till länder som Sverige.”, säger Thomas Lindström, Senior Vice President, chef för Business Solutions HANZA. "Detta kombinerar vi med våra unika rådgivningstjänster och kompletta tillverkningslösningar för att skapa en hållbar tillverkningsstrategi för våra kunder”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, SVP Head of Business Solutions, HANZA
Phone: +46 702 983939
E-mail: thomas.lindstrom@hanza.com

David King, CEO Flexenclosure
Phone: +46 510 427 000
Email: david.king@flexenclosure.com

_________________________________________________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, SVP Head of Business Solutions, HANZA
Phone: +46 702 983939
E-mail: thomas.lindstrom@hanza.com

David King, CEO Flexenclosure
Phone: +46 510 427 000
Email: david.king@flexenclosure.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 09.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com