Pressrum

HANZA: Valberedningens förslag till HANZAs årsstämma

Publiceringsdatum: 2017-02-16

HANZAs valberedning föreslår omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé och Håkan Halén, samt nyval av Gerald Engström och Helene Richmond inför HANZAs årsstämma den 10 maj 2017.  

HANZA Holding AB (publ) inrättade i november 2016 en valberedning i enlighet med de riktlinjer som beslutades på årsstämman den 10 maj 2016. Valberedningen har i dag offentliggjort sina förslag till HANZAs årsstämma den 10 maj 2017.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Mikael Smedeby, Francesco Franzé och Håkan Halén, samt nyval av Gerald Engström och Helene Richmond. Det betyder att styrelsen föreslås utgöras av 5 ordinarie ledamöter, utan suppleanter.  Mikael Smedeby föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Gerald Engström, född 1948, är grundare av börsbolaget Systemair AB och har som ägare och VD utvecklat det till ett världsledande ventilationsbolag med verksamhet i ett femtiotal länder. Är i dag styrelse­ordförande för Systemair och i Bluefish Pharmaceuticals.

Helene Richmond, född 1960, är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Helene Richmond har en gedigen industriell erfarenhet och arbetar i dag som Sales & Marketing Director på Cooper Roller Bearings, ett bolag inom SKF koncernen.

Val av revisorer

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor för tiden fram till och med nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet skall var oförändrat, vilket innebär ett arvode om 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 150 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen har bestått av Mikael Smedeby, Styrelseordförande i HANZA Holding AB, Francesco Franzé, Gerald Engström och Massimo Franzé.

Årsstämman för HANZA kommer att hållas onsdagen den 10 maj 2017, klockan 17.00, på restaurang Systrarna på Torget, Brovägen 2, Stocksund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, Styrelseordförande HANZA, tel. 0708-16 18 75, e-post: mikael.smedeby@lindahl.se

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 07.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com