Pressrum

HANZA presenterar delårsrapport januari-juni

Publiceringsdatum: 2014-08-27

HANZA, noterat på First North, presenterar idag sin delårsrapport för första halvåret 2014. Bolaget beskriver en avvaktande konjunktur, samtidigt som börsnoteringen i juni utgör startskottet för en ny expansionsfas.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni 2014)

 • Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot första kvartalet (250,5), och en minskning från motsvarande period föregående år (287,8), vilket förklaras av en större leverans under Q2/2013

 • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 0,3 MSEK (4,8).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till -6,1 MSEK (3,3). I resultatet ingår kostnader för affärsutveckling med 6,4 MSEK (1,5), vilket huvudsakligen är kopplat till börsnoteringsprocessen.

 • Resultat efter skatt uppgick till -6,8 MSEK (-4,9), vilket motsvarar -1,08 (-0,89) kr per aktie

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 MSEK (7,1)

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni 2014)

 • Nettoomsättningen uppgick till 507,5 MSEK (534,8)

 • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 5,8 MSEK (5,2).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till -5,9 MSEK (-1,3), varav kostnader för börsnoteringen uppgick till 3,4 MSEK. I rörelseresultatet ingår affärsutveckling med 11,7 MSEK (6,5)

 • Resultat efter skatt uppgick till -10,8 MSEK (-14,1), vilket motsvarar -1,71 (-2,59) kr per aktie

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 MSEK (20,5)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

"Marknadsmässigt var det ett avvaktande kvartal – avrop understeg kundernas lämnade prognoser. Aktivitetsmässigt var det dock ett intensivt kvartal, med notering på First North, flytt av fabriker och lansering av en ny produkt för tillverkningslösningar. Vi ser också med glädje hur vår affärsmodell ger oss nya kunder och kontrakt.”

”Noteringen inleder en ny fas i bolagets historia: Dels har vi flyttat fram vår position i värdekedjan genom att erbjuda analys och rådgivning kring tillverkningslösningar. Dels har vi inlett arbetet enligt vår förvärvsstrategi, vilket var orsaken till noteringen. Vi ser möjligheter att slutföra förvärv redan under innevarande år.”

Läs hela rapporten på www.hanza.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2014 kl. 08.40.  Avanza Bank är HANZAs certified adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


____________________________________________________________________________________________

Om HANZA

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget grundades 2008 och har idag en omsättning över en miljard SEK. Affärsidén är att utveckla och erbjuda tillverkningslösningar som ökar tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder. HANZA har egna produktionsenheter inom mekanik, elektronik, och slutmontering, strategiskt placerade i Norden, Centraleuropa och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och försvarskoncernen SAAB. HANZA noterades den 19 juni 2014 på Nasdaq OMX First North, kortnamn ”HANZA”  www.hanza.com .

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com