Pressrum

HANZAs delårsrapport jan-mars 2018: Fördubblat resultat under första kvartalet

Publiceringsdatum: 2018-05-03

Tillverkningsstrategen HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, växer med 25 procent och mer än fördubblar resultatet jämfört med förra året. Bolaget är nu inne i en expansionsfas och ser ljust på framtiden.

HANZA Holding AB (publ) presenterar i dag sin delårsrapport för perioden januari-mars 2018, vilken visar att år 2018 har inletts med en rejäl lönsamhetsförbättring. För det första kvartalet redovisar bolaget ett rörelseresultat på 18,4 MSEK, vilket är en ökning med 10,0 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år (8,4). Vinst per aktie uppvisar en ännu större lönsamhetsförbättring. För första kvartalet uppgick den till 0,36 SEK (0,14).

I februari i år förvärvade HANZA Wermlands Mechanics, en av Nordens ledande tillverkare av tunnplåtsdetaljer. Förvärvet har bidragit till koncernens resultat under kvartalet, men den stora lönsamhetsökningen har skett i HANZAs tidigare verksamhet.

– Det första kvartalet följer strategin för expansionsfasen: öka lönsamheten i existerande kluster, parallellt med förvärv av noga utvalda och lönsamma bolag. Wermech kompletterar vårt svenska kluster med tunnplåtsmekanik, samt skapar en bra ingång till den norska marknaden, säger Erik Stenfors, VD och koncernchef, HANZA.

Januari-mars 2018 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 438,6 MSEK (350,0)
  • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 21,2 MSEK (9,2)
    Koncernens rörelseresultat uppgick till 18,4 MSEK (8,4)
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,8 MSEK (3,3), vilket motsvarar 0,36 SEK per aktie (0,14)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 MSEK (33,1)

– Under kvartalet fortsätter vi att vinna nya betydande kundkontrakt – ett tydligt kvitto på HANZAs betydelse för produktbolagen. Målet är nu att bredda HANZAs koncept till nya geografiska marknader. Vi har en mycket spännande tid framför oss, säger Erik Stenfors.

HANZAs delårsrapport för perioden januari-mars 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.hanza.com, samt bifogas detta pressmeddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2018, kl 08.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com