Pressrum

Kommuniké från årsstämma 2014 i Hanza Holding AB

Publiceringsdatum: 2014-05-16

Danderyd 19 maj 2014. Vid årsstämma i Hanza Holding AB den 12 maj 2014 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2013. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade att vinst enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde Per Tjernberg till styrelsens ordförande, omvalde Mikael Smedeby, Jan Sundqvist, Eugen Steiner och Björn Boström till styrelseledamöter samt nyvalde Jenny Rosberg till styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor per år till styrelsens ledamöter, varpå det totala arvodet uppgår till 1 050 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.

Stämman fattade beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om byte av bolagskategori från privat till publikt bolag samt att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag.

Stämman fattade beslut enligt med framlagt förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i syfte att ta in nytt kapital och/eller bredda aktieägarkretsen i bolaget inför en eventuell notering av bolagets aktier samt genomföra därtill anknutna emissioner. Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt framlagt förslag.

_______________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Tjernberg, styrelseordförande i HANZA, tel: 070-344 73 70, e-post: per.tjernberg@kullsvik.com

Om HANZA

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Bolaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZA finns ledande industribolag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. www.hanza.com.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Oerlikon, SAAB och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com