Våra värderingar

Vår vision är att vara en unik och värdeskapande affärspartner inom tillverkning

Vi är fokuserade

Genom att fokusera på våra viktigaste prioriteringar och följa vår strategi, säkerställer vi att vi kan leverera vad vi lovat och vi vågar säga ”nej”. Vi är uthålliga och arbetar med regelbundna uppdateringar för att se hur vi utvecklas och för att säkerställa att vi fullföljer det vi påbörjat – alltid med fokus på att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Att vara fokuserad innebär att vara konsekvent och uthållig!

Vi kommunicerar alltid

Vi för en proaktiv dialog och involverar alla – kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter. Vi kommunicerar regelbundet och har en strukturerad kommunikationsplan – såväl proaktiv som situationsanpassad, vid behov. Vi använder olika kommunikationskanaler, allt efter behov – men det centrala är alltid budskapet. Vi är öppna och transparenta i vår kommunikation.

Vi är lagspelare

Bra lagarbete leder till bra affärer och vi jobbar som ett lag. Vi involverar varandra, ger återkoppling och är beredda att ta emot återkoppling. Vi är nyfikna, vi lyssnar på varandra, vi involverar och ger respons. Vi visar våra kollegor respekt och har förtroende för dem och deras goda intentioner. Vi löser meningsskiljaktigheter genom en konstruktiv dialog. Vi delar med oss av information och erfarenheter och hjälper varandra när det behövs. Vi jobbar alla mot samma mål.

Vi gör saker och ting enklare

Alla våra kunder har en särskild kontaktperson på HANZA som de kommunicerar med. Vi vet vad det är som skapar värde för våra kunder. Vi håller löpande ett öga på våra processer och förbättrar dem vid behov för att bli ännu effektivare. Vi har inga förutfattade meningar och vågar införa förändringar så länge de inte påverkar kvaliteten negativt.

Vi tar ägarskap

Ägarskap är en avgörande del i bidraget till att täcka alla ansvarsområden och fullfölja alla sina åtaganden. Ägarskap handlar om att hjälpa våra kollegor och ha goda relationer med våra leverantörer. Ägarskap innebär att sätta sig in i vilka förväntningar varje intressent kan ha och se till att våra leveranser motsvarar förväntningarna. Vi håller vad vi lovar och ger tydlig återkoppling om det uppstår några frågor eller problem. Ägarskap handlar om att i detalj klargöra vilka förväntningar som finns. Vi ger hellre människor möjlighet att fatta sina egna beslut, även om resultatet ibland kan bli fel, så länge vi lär oss något, utvecklas och kan rätta till våra misstag. Det är så vi förbättras och utvecklas.