Vi är experter
på tillverkning

Se filmen om vårt företag

En STRATEGisk affärspartner

HANZA är ledande inom strategi och tillverkning av högteknologiska produkter.

Vår idé är att samla olika tillverkningsteknologier i fabrikskluster. Med hjälp av våra tillverkningskluster kan vi skapa effektiva och miljöstrategiska tillverkningsprocesser som bidrar till konkurrenskraft för produktägande bolag.

HANZA grundades 2008 och utvecklas i snabb takt. I dag omsätter vi omkring 1,7 miljarder kronor och har över 1 650 anställda i sex länder. Bland våra uppdragsgivare finns bolag som ABB, Atlas Copco, Getinge och SAAB Defense. Tillsammans med dem leder vi den nya rationella tillverkningsindustrin.

VD ERIK STENFORS

2008

i Sverige

GRUNDAT

1650

i sex länder

MEDARBETARE

1700

MSEK

OMSÄTTNING

Värdegrund

Vision
Vi strävar efter att vara en unik och värdeskapande affärspartner inom tillverkning.

Kärnvärden
Vi drivs av att leverera strategiska tillverkslösningar i världsklass.
Därför präglas vår verksamhet av att:

Vi är fokuserade. Vi sätter upp tydliga och ambitiösa mål tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi når målen genom att vara fokuserade på kvalitet och effektivitet.

Vi kommunicerar. Vi utvecklas genom att vi kommunicerar och lär av varandra och våra uppdragsgivare. För att ständigt kunna förbättra vår verksamhet är vi lyhörda och bygger en kultur där det är högt i tak.

Vi är lagspelare. Vi tror på samarbete och att goda idéer uppstår i möten mellan människor. Våra medarbetare är lagspelare och känner ett stort ansvar för gemensamma resultat.

Vi tar ägarskap. Vi känner stort ansvar i våra arbetsprocesser. Varje del i vårt arbete är viktig för det slutgiltiga resultatet.

Vi gör saker och ting enklare. Vi moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Det innebär att vi vill att det ska vara enklare för innovationer att nå marknaden på ett effektivt och lönsamt sätt.

Hallbarhetsredovisning ankare

Hållbarhet

HANZA arbetar för att fler innovativa produkter ska förverkligas och att tillverkningen för dessa blir så effektiv, lönsam och hållbar som möjligt. För en långsiktigt hållbar tillverkningsindustri krävs att produktägare och tillverkare tillsammans skapar lösningar som även fungerar för framtida miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar.

HANZA har en rådgivande roll vilket möjliggör ett samspel med kunderna där tillverkningslösningarna skräddarsys – med långsiktighet i fokus. Resultatet blir en tillverkning som är strategiskt utformad ur ett ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av både affärsidén och den löpande verksamheten. Hållbarhet genomsyrar vårt sätt att arbeta och omfattar hela värdekedjan genom att vi tar ansvar för våra egna anläggningar samtidigt som vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa mer hållbara tillverkningsprocesser.

Nu tar vi nästa steg i hållbarhetsarbetet genom att löpande mäta och följa upp vårt arbete i form av en årlig hållbarhetsredovisning. Det hjälper oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete vilket i sin tur gör att vi kan bidra till en mer rationell, modern och effektiv tillverkningsindustri.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com