Kalendarium

Årsredovisning för 2019 publiceras vecka 14, 2020
Delårsrapport avseende perioden januari – mars 2020 lämnas den 27 april 2020
Årsstämma kommer att hållas den 27 april 2020
Delårsrapport avseende perioden januari – juni 2020 lämnas den 28 juli 2020
Delårsrapport avseende perioden januari – september 2020 lämnas den 3 november 2020