Kalendarium

Delårsrapport avseende perioden januari – juni 2020 lämnas den 28 juli 2020
Q2 presentation via audiocast den 28 juli kl 11.00 Info
Delårsrapport avseende perioden januari – september 2020 lämnas den 3 november 2020