Finansiella mål

Finansiella mål

Genomsnittlig omsättningstillväxt lägst 10 % per år över en konjunkturcykel
Genomsnittlig rörelsemarginal lägst 6 % över en konjunkturcykel
Soliditeten ska minst uppgå till 30 %
Utdelning med ca 30 % av resultatet efter skatt

Strategi

HANZA ska nå sina mål genom bolagets:

Affärsrådgivning – att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder.
Tillverkningskluster – att utveckla ett brett spektra av tillverkningsteknologier på ett fåtal strategiska geografiska områden.
Kundportfölj – att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder.
Förvärv – att genom strategiska förvärv komplettera geografi, teknologi eller kundportfölj.