Finansiella
mål

Finansiella mål

Finansiella mål

  • Genomsnittlig omsättningstillväxt lägst 10 % per år över en konjunkturcykel
  • Genomsnittlig rörelsemarginal lägst 6 % över en konjunkturcykel
  • Soliditeten ska minst uppgå till 30 %
  • Utdelning med ca 30 % av resultatet efter skatt


Strategi


HANZA ska nå sina mål genom bolagets:

  • Affärsrådgivning – att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder.
  • Tillverkningskluster – att utveckla ett brett spektra av tillverkningsteknologier på ett fåtal strategiska geografiska områden.
  • Kundportfölj – att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder.
  • Förvärv – att genom strategiska förvärv komplettera geografi, teknologi eller kundportfölj.

Pressmeddelanden

2019-05-07

HANZA: Kommuniké från Årsstämman

2019-04-29

HANZAs delårsrapport jan-mars 2019: Notering på Nasdaqs huvudlista och förvärv av Toolfac

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för kvartal 1, 2019. Bolaget uppvisar en fortsatt lönsam tillväxt och ett starkt kassaflöde. Vidare har året inletts med ett strategiskt förvärv och med en flytt av bolagets aktie till börsens huvudlista.

2019-04-16

HANZA: Tidigarelägger publicering av delårsrapporten för perioden januari till mars 2019 till måndagen den 29 april

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com