Finansiella
mål

Finansiella mål

Finansiella mål

  • Genomsnittlig omsättningstillväxt lägst 10 % per år över en konjunkturcykel
  • Genomsnittlig rörelsemarginal lägst 6 % över en konjunkturcykel
  • Soliditeten ska minst uppgå till 30 %
  • Utdelning med ca 30 % av resultatet efter skatt


Strategi


HANZA ska nå sina mål genom bolagets:

  • Affärsrådgivning – att erbjuda kvalificerad affärsrådgivning vilket möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet för bolagets kunder.
  • Tillverkningskluster – att utveckla ett brett spektra av tillverkningsteknologier på ett fåtal strategiska geografiska områden.
  • Kundportfölj – att skapa en välbalanserad kundportfölj för att sänka affärsrisken och ge kostnadsfördelar för såväl HANZA som bolagets kunder.
  • Förvärv – att genom strategiska förvärv komplettera geografi, teknologi eller kundportfölj.

Pressmeddelanden

2019-10-29

HANZAs delårsrapport jan-sep 2019: Expansion via förvärv i Tyskland

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september, 2019. HANZA har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av en tysk tillverkningskoncern och fortsätter mot målet att vara en ledande europeisk tillverkningspartner år 2022. Vidare ser HANZA positivt på framtiden, lönsamheten bedöms öka och bolaget ser goda möjligheter till nya marknadsandelar.

2019-10-23

HANZAs valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

2019-08-30

Nytt aktiekapital och antal aktier i HANZA Holding

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com