Valberedningen

Valberedning

 

Årstämman 2018 har beslutat att bolaget ska ha en valberedning.
Valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma lägga fram förslag på:

 

 1. a) Val av ordförande vid stämman,
 2. b) Fastställande av antal styrelseledamöter ,
 3. c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
 4. d) Fastställande av arvoden till revisorer,
 5. e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt vice styrelseordförande,
 6. f) Val av revisorer; och
 7. g) Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2020.


Förslagen ska presenteras vid årsstämman 2019.
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande). Valberedningen utses genom att styrelsens ordförande, på stämmans uppdrag, tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti månad, och uppmanar dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelseordföranden).

 

Valberednings förslag och sammansättning meddelas via pressmeddelande. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@hanza.com, rubrik HANZAs valberedning eller per brev till HANZA Holding AB Att: Valberedningen, Brovägen 5, 182 76 Stocksund, senast den 1 april 2019.

 

Den 26 oktober 2018 offentliggjordes att följande representanter för HANZA Holding AB:s aktiägare är ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019:

 • Per Holmberg, valberedningens ordförande, utsedd av Francesco Franzé
 • Gerald Engström, eget innehav
 • Massimo Franzé, eget innehav
 • Mikael Smedeby, styrelsens ordförande
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com