Styrelse

Francesco Franzé
Ordförande i styrelsen 2019
Ordförande i ersättningsutskottet och
ledamot av revisionsutskottet.

Senior Vice President (SVP) i Husqvarna Group.

Invald: 2015
Född:
1964
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Panarea AB och The Barbecue Company AB. Styrelseledamot i Adrian Michel AG, Toni Lauenberger AG och Technischen Werkstatt Amacher AG.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Aktieinnehav: 3 425 000 aktier.

Gerald Engström
Vice ordförande i styrelsen 2019
Ledamot av ersättningsutskottet.

Grundare av Systemair. Har tidigare arbetat som VD och Koncernchef i Systemair AB och VD i Ziehl-ebm AB.

Invald: 2017
Född:
1948
Utbildning: Gymnasieingenjör samt ekonomistudier vid Stockholms universitet

Andra uppdrag: VD i Färna Invest AB. Styrelseordförande i Systemair AB, Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) och Camina Heating Systems AB. Styrelseledamot i Färna Herrgård AB, Masbohallen AB, Ljungarps Mekaniska AB och Coppersmith’s AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Aktieinnehav: 6 482 687 aktier genom det närstående bolaget Färna Invest AB.

Håkan Halén
Styrelseledamot 2015
Ordförande i revisionsutskottet.

Tidigare arbetat som vice VD och CFO för Hexagon AB. 

Invald: 2015
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Halén Invest AB och Gallerians Bilvård Sthlm AB.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 1 997 470 aktier.

Helene Richmond
Styrelseledamot 2017

Managing Director Enertech AB

Invald: 2017
Född:
1960
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola

Andra uppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 39 000 aktier.

Sofia Axelsson
Styrelseledamot 2018
Ledamot av revisionsutskottet. VP Brand & Marketing på Husqvarna. Tidigare VD och koncernchef för Svedberg.

Invald: 2018
Född:
1973
Utbildning: Master of Science i offentlig ekonomi /företagsekonomi från Göterborgs universitet

Andra uppdrag: Styrelseledamot i
Herenco AB.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 4 000 aktier.