Styrelse

Francesco Franzé
Ordförande i styrelsen sedan 2019, invald 2015
Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot av revisionsutskottet. Har tidigare arbetat som en del av koncernledningen i Husqvarna Group, som Senior VP Industrial Operations i Electrolux Group samt som platschef på flera tillverkande enheter i utlandet.
Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör (MSc) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Stresa AG, Panarea AB och The Barbecue Company AB. Styrelseledamot i Adrian Michel AG, Toni Lauenberger AG och Technischen Werkstatt Amacher AG.

Aktieinnehav: 3 435 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Gerald Engström
Vice ordförande i styrelsen sedan 2019, invald 2017
Ledamot av ersättningsutskottet.
Grundare av Systemair. Har tidigare arbetat som vd och koncernchef i Systemair AB och vd i Ziehl-ebm AB.
Född:
1948
Utbildning: Gymnasieingenjör samt ekonomistudier vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Vd i Färna Invest AB. Styrelseordförande i Systemair AB och Camina Heating Systems AB. Styrelseledamot i Färna Herrgård AB, Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), Masbohallen AB, Ljungarps Mekaniska AB och Coppersmith’s AB.

Aktieinnehav: 6 757 194 aktier genom det närstående bolaget Färna Invest AB. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Håkan Halén
Styrelseledamot sedan 2015
Ordförande i revisionsutskottet.
Tidigare arbetat som vice vd och CFO för Hexagon AB. 
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Halén Invest AB och Gallerians Bilvård Sthlm AB.

Aktieinnehav: 2 057 470 aktier.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Helene Richmond
Styrelseledamot sedan 2017
Vd Enertech AB, tidigare verksam som chef inom SKF-koncernen.
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 39 000 aktier.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sofia Axelsson
Styrelseledamot sedan 2018
Ledamot av revisionsutskottet. VP Consumer unit Husqvarna Group. Tidigare vd och koncernchef för Svedberg.
Född: 1973
Utbildning: Master of Science i offentlig ekonomi /företagsekonomi vid Göteborgs universitet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i
Herenco AB.

Aktieinnehav: 4 000 aktier.
Oberoende i såväl bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.