Revisorer

Revisorer

Den externa revisorn ska granska HANZAs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2018 valdes Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Charlotte Holmstrand till revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, finns i årsredovisningen.

++++

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 (0) 8- 463 8000

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com