Ledning

Erik Stenfors
Vd och koncernchef

Anställd: 2008
Född:
1966
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Bakgrund: R&D Manager, Minec Systems AB, grundare/vd NOTE AB, grundare Wonderful Times Group AB, grundare och vd HANZA Holding AB.

Aktieinnehav: 440 000 aktier privat och via bolag, samt 350 000 teckningsoptioner.

Lars Åkerblom
Chief Financial Officer (CFO)
Executive Vice President

Anställd: 2010
Född:
1965
Utbildning: Civilekonom vid Uppsala universitet samt revisorsexamen från Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)

Bakgrund:
Auktoriserad revisor och marknadsområdeschef KPMG, CFO på börsnoterade Pricer och Nocom (nuvarande IAR), CFO Scandinavian Biogas, Ekonomichef Sweco AB, CFO och vd på Wonderful Times Group AB.

Aktieinnehav:
 110 210 aktier, samt 250 000 teckningsoptioner.

Andreas Nordin
Chief Operating Officer (COO)
Senior Vice President

Anställd: 2017
Född:
1970
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på maskinteknik, vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Bakgrund: Vd på Ericsson AB:s fabriker i Estland, Brasilien och Mexico.

Aktieinnehav: Inga aktier,
250 000 teckningsoptioner