Ledning

Erik Stenfors
VD och koncernchef

Anställd: 2008
Född:
1966
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Bakgrund: R&D Manager, Minec Systems AB, grundare/VD Note AB, grundare Wonderful Times Group AB, grundare och vd HANZA Holding AB.

Andra uppdrag: Ordförande i BRF Djursholms Torg samt styrelseledamot i Sten By Invest AB.

Aktieinnehav: 440 000 aktier privat och via bolag.

Lars Åkerblom
Executive Vice President
Chief Financial Officer (CFO)

Anställd: 2010
Född:
1965
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet samt revisorsexamen från Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)

Bakgrund:
Auktoriserad revisor och marknadsområdeschef KPMG, CFO på börsnoterade Pricer och Nocom (nuvarande IAR), CFO Scandinavian Biogas, Ekonomichef Sweco AB, CFO och vd på Wonderful Times Group AB.

Aktieinnehav:
 110 210 aktier.

Thomas Lindström
Senior Vice President
Head of Business Solutions & Marketing

Anställd: 2010
Född:
1972
Utbildning: Ingenjör och studier i Business Management vid IHM Business School

Bakgrund: Europeisk säljchef Mydata Automation AB (nuvarande Micronic-Mydata), försäljningsansvarig Dassault Systems Sweden AB.

Aktieinnehav: 8 500 aktier.

Bengt Emesten
Senior Vice President
Head of Sourcing & Logistics

Anställd: 2013
Född:
1960
Utbildning: Ekonom

Bakgrund: Grundare av kontraktstillverkaren Qcom AB (nuvarande Flextronics International Poland) och VD Note Components AB.

Aktieinnehav: 8 570 aktier.

Petra Duprez
Senior Vice President
Head of Human Resources

Anställd: 2017
Född:
1965
Utbildning: Kandidatexamen i personal och personalledning vid Stockholms universitet och ett diplom i organisationsutveckling vid Gestaltakademin i Skandinavien AB.

Bakgrund: Tidigare Head of Corporate Social Responsibility och Vice President HR Getinge Group

Aktieinnehav: 0 aktier.

Andreas Nordin
Senior Vice President
Chief Operating Officer (COO)

Anställd: 2017
Född:
1970
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på maskinteknisk, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Bakgrund: VD på Ericsson ABs fabriker i Estland, Brasilien och Mexico.

Innehav: 0 aktier.