Extra bolagsstämma 1 juni 2015

Extra bolagsstämma måndagen den 1 juni kl 18.oo. Lokal ändrad till HANZAs huvudkontor, Brovägen 5, Stocksund.

Pressmeddelande 2015-05-17: HANZA kallar till extra bolagsstämma för godkännande av riktad emission.

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ).

Extra bolagsstämma 30 juli 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ)

Anmälan till extra bolagsstämma 30 juli 2015

Extra bolagsstämma 23 oktober 2015

Anmälan till extra bolagsstämma