Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma

Bilagor protokoll

Kommuniké från årsstämma

VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom presenterar inför årsstämma 2021 (engelska)
Presentation PDF

HANZA ersättningsrapport 2020

Fullmaktsformulär, HANZA Holding AB (publ)

Formulär för poströstning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av strategiska emissioner

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Valberedningens förslag inför årsstämman

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag till styrelse

HANZAs valberedning inför årsstämma 2021 utsedd