Företrädesemission
februari 2018

HANZAs företrädesemission, februari 2018

En extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ) godkände den 13 februari 2018 styrelsens beslut att genomföra en nyemission om cirka 60 MSEK med företrädesrätt för HANZAs aktieägare i samband med förvärvet av den Wermland Mechanics AB.

Dokument

Pressmeddelanden med information kopplade till företrädesemissionen

HANZA Holding AB offentliggör emissionsprospekt
Måndag 26 februari 2018, kl 16.45
HANZA presenterar nyckeltal efter förvärvet av Wermech
Onsdag 21 februari 2018, kl 07.30
HANZAs bokslutskommuniké 2017
Måndag,19 februari 2018, kl 07.40
HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma
Tisdag 13 februari 2018, kl 18.30
HANZA förvärvar Wermland Mechanics AB
Torsdag 18 januari 2018 kl. 07.30