Emissioner

Emissioner

Byte till Nasdaq Stockholm’s huvudlista mars 2019
Företrädesemission, februari 2018
Företrädesemission, augusti 2015
Spridningsemission, juni 2014