Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet har sedan 2008 förändrats enligt följande

År

Händelse

Ökning av aktiekapital

Antal aktier

Totalt antal aktier

Kvotvärde

2008

Bolagets bildande

100 000

100 000

100 000

1

2010

Nyemission

233 334

233 334

333 334

1

2010

Nyemission

53 192

53 192

386 526

1

2010

Nyemission

24 672

24 672

411 198

1

2012

Nyemission

115 979

115 979

527 177

1

2013

Nyemission

24 050

24 050

551 227

1

2013

Nyemission

1 839

1 839

553 066

1

2013

Nyemission

18 566

18 566

571 632

1

2013

Utbyte konvertibler

60 000

60 000

631 632

1

2014

Split 1:10

-

5 684 688

6 316 320

0,1

2014

Nyemission

17 000

170 000

6 486 320

0,1

2014

Spridningsemission inför listning

75 760

757 600

7 243 920

0,1

2014

Apportemission

40 000

400 000

7 643 920

0,1

2015

Nyemission

136 842

1 368 421

9 012 341

0,1

2015

Nyemission

857 471

8 574 711

17 587 052

0,1

2015

Kvittningsemission

302 637

3 026 369

20 613 421

0,1

2015

Kvittningsemission

2 876

28 758

20 612 179

0,1

2016

Nyemission

6 719

67 190

20 709 369

0,1

2017

Utbyte av konvertibler

161 464

1 614 639

22 324 008

0,1

2018

Nyemission

669 720

6 697 200

29 021 208

0,1

2018

Inlösen av optionsprogram

95 872

958 720

29 979 928

0,1

2019

Nyemission

100 000

1 000 000

30 979 928

0,1

2019

Apportemission

300 000

3 000 000

33 979 928

0,1

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com