Preferential rights issue

February 2018

Preferential rights issue February 2018 (available in Swedish)

Documents

Press releases containing information related to the preferential rights issue (Swedish)

HANZA Holding AB offentliggör emissionsprospekt
Måndag 26 februari 2018, kl 16.45
HANZA presenterar nyckeltal efter förvärvet av Wermech
Onsdag 21 februari 2018, kl 07.30
HANZAs bokslutskommuniké 2017
Måndag,19 februari 2018, kl 07.40
HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma
Tisdag 13 februari 2018, kl 18.30
HANZA förvärvar Wermland Mechanics AB
Torsdag 18 januari 2018 kl. 07.30