Emissions

Preferential rights issue August 2015 (available in Swedish).

Press releases containing information related to the preferential rights issue (Swedish)

HANZA offentliggör prospekt för företrädesemissionen
Måndag, 3 aug 2015 14:09
HANZA presenterar delårsrapport januari-juni
Måndag, 3 aug 2015 08:30
HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma
Torsdag, 30 juli 2015 21:00
HANZA förvärvar Metalliset Group och genomför garanterad företrädesemission, tillför HANZA 50 MSEK
Onsdag, 1 juli 2015 09:52