Affärsområden

HANZA möjliggör att fler innovationer förverkligas och att ledtider förkortas. Det ger våra kunder ökad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. HANZA är en långsiktig partner som tillsammans med sina kunder skapar moderna och effektiva tillverkningslösningar.

Rådgivning inom tillverkning
LÄS MER

Vårt fokus är alltid att effektivisera. Därför erbjuder vi rådgivning där vi identifierar möjligheter och utmaningar med den nuvarande tillverkningen. Vi vill hjälpa er till en mer tidseffektiv, kostnadseffektiv och hållbar tillverkningsprocess.

Vår konsulttjänst MIG™ är särskilt framtagen för produktägare av högteknologiska produkter och resulterar i konkreta åtgärdsförslag som optimerar tillverkningsprocessen. Tack vare vår breda industriella kapacitet kan vi implementera åtgärdsförslagen genom tillverkningslösningar inom våra anläggningar om produktägaren så önskar.

Kundcase om MIG

Stäng

MIljöstrategiska materialval
LÄS MER

Eco-design blir ett allt viktigare begrepp för produktägare. Både tillverkningsprocessen och produktens komponenter måste vara miljömässigt hållbara. HANZA hjälper produktägare att välja komponenter som är kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara.

Vår tjänst MCS gör processen att välja komponenter som följer gällande regleringar snabbare och mer kostnadseffektiv. MCS är ett digitalt register över gällande regleringar och tillgängliga komponenter som du har tillgång till och säkerställer även att levererade produkter uppfyller de stränga miljökrav som ställs inom exempelvis EU och USA. Vi uppdaterar dagligen våra register så att du som produktägare alltid har tillgång till de senaste bestämmelserna och vet vilka komponenter som finns tillgängliga på marknaden.

Stäng

Tillverkningslösningar
LÄS MER

HANZA för samman tillverkningsteknologier lokalt och kan på så sätt minimera kostnaderna, korta ledtiderna och göra processerna mer miljövänliga.

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper många kunder inom följande områden:

• Plåtbearbetning

• Maskinbearbetning

• Kretskortstillverkning

• Kablagetillverkning

• System- och produktmontering

• Tillverkning av turbinkomponenter

 

Plåtbearbetning

HANZA har flera anläggningar som arbetar med exempelvis skärning, bockning, stansning, svetsning samt pulver- och våtlackering. Vi har hög flexibilitet och förmåga att skräddarsy processerna utifrån på kundernas behov. Vi levererar detaljer och sammansättningar till bland annat telekomindustrin och medicinsk industri samt tjocka detaljer till tung industri.

Maskinbearbetning

Vår kapacitet inom bearbetning omfattar bland annat fräsning, svarvning, slipning, EMD och ytbehandling. Våra anläggningar är specialiserade på olika industrier så som medicin, offshore, industri och energi. HANZA kan hjälpa till med tillverkning av såväl prototyper och små volymer av avancerade komponenter som produktion i höga volymer.

Kretskortstillverkning

Vi har moderna produktionsanläggningar för tillverkning av elektroniska produkter till produktägare i de flesta industrisegment. Våra kunder verkar inom exempelvis energi, medicin, fordonsindustri, försvar och industri.

Kablagetillverkning

HANZA gör bland annat skräddarsydd kapning, krympning, märkning och montering. Dessutom görs kompletta kablagestammar till olika applikationer.

System- och produktmontering

För att förenkla verksamheten för våra kunder erbjuder HANZA komplett tillverkning inklusive mekanik, elektronik, kablage och montering. Det innebär att våra kunder kan minska sin mängd leverantörer, korta sina ledtider och sänka sina tillverkningskostnader.

Vi hjälper till med exempelvis slutmontering av moduler och kompletta system, testning, leverans till kundlager och sändningar direkt till slutkund.

Tillverkning av turbinkomponenter

Vi har lång erfarenhet av komplexa produkter som gasturbiner och offshore-applikationer och är i dag tillverkningspartner till många av de stora aktörerna på dessa marknader. HANZA kan hantera hela värdekedjan, slutföra enheter eller produktion av komponenter som installeras direkt i turbinerna.

Stäng

AnkarlänkKundcase

Kundcase
LÄS MER

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com