Investerare

Koncernledning

Erik Stenfors
President & CEO since 2008

 

Född: 1966
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Bakgrund: R&D Manager, Minec Systems AB, grundare och styrelseordförande Wonderful Times Group, grundare/VD NOTE AB, grundare och VD HANZA AB.
Andra uppdrag: Sten By Invest AB
Aktieinnehav: 234 720 aktier privat och via bolag
Teckningsoptioner: 103 000

Thomas Lindström
Senior Vice President
Head of Business Solutions since 2010

 

Född: 1972
Utbildning: Ingenjör, Business Management från IHM Business School.
Bakgrund: Europeisk säljchef Mydata Automation AB (nuvarande Micronic-Mydata), försäljningsansvarig Dassault Systemes Sweden AB.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Collaborate Nordics AB.
Aktieinnehav: 8 500 aktier
Teckningsoptioner: 103 000

Lars Åkerblom
Executive Vice President
CFO since 2010

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet samt Revisorsexamen, FAR
Bakgrund: Auktoriserad revisor och marknadsområdeschef KPMG, CFO på börsnoterade Pricer och Nocom (nuvarande IAR), CFO Scandinavian Biogas, Ekonomichef Sweco AB, CFO & VD på Wonderful Times Group (listat på Aktietorget)
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Wonderful Times Group AB.
Aktieinnehav: 17 000 aktier
Teckningsoptioner: 103 000

Bengt Emesten
Senior Vice President
Head of Sourcing & Logistics since 2013

Född: 1960
Utbildning: Ekonom
Bakgrund: Grundare av kontraktstillverkaren Qcom AB (nuvarande Flextronics International Poland), VD NOTE Components AB.
Andra uppdrag: Inga andra uppdrag.
Aktieinnehav: 8 570 aktier
Teckningsoptioner: 103 000

Petra Duprez
Senior Vice President, Head of Human Resources since 2017

Född: 1965
Utbildning: Kandidatexamen i personal och personalledning och ett diplom i organisationshantering vid Gestalt Akademin I Sverige.
Bakgrund: +20 år som HR BP, HR Manager, HR Director och VP HR i branschen. Plus 10 år i Getinge Group som VP HR, direktör HR Project Office och chef för CSR.
Andra uppdrag: Inga andra uppdrag.
Aktieinnehav: 0 aktier
Teckningsoptioner: 75 000

Andreas Nordin
Senior Vice President, COO since 2017

Född: 1970
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Bakgrund: VD på fabrikerna i Estland, Brasilien och Mexiko för Ericsson AB.
Andra uppdrag: Inga andra uppdrag.
Aktieinnehav: 0 aktier
Teckningsoptioner: 100 000


Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED