Investerare

Koncernledning

Erik Stenfors
VD och koncernchef

Anställd: 2008
Född:
1966
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Bakgrund: R&D Manager, Minec Systems AB, grundare/vd NOTE AB, grundare Wonderful Times Group AB, grundare och vd Hanza Holding AB.

Aktieinnehav: 305 136 aktier privat och via bolag samt 103 000 teckningsoptioner.

Lars Åkerblom
Chief Financial Officer (CFO)
Executive Vice President

Anställd: 2010
Född:
1965
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet samt revisorsexamen från Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)

Bakgrund:
Auktoriserad revisor och marknadsområdeschef KPMG, CFO på börsnoterade Pricer och Nocom (nuvarande IAR), CFO Scandinavian Biogas, Ekonomichef Sweco AB, CFO och vd på Wonderful Times Group AB.

Andra uppdrag:
Styrelsedamot i Wonderful Times Group AB

Aktieinnehav: 25 000 aktier samt 103 000 teckningsoptioner.

Thomas Lindström
Head of Business Solutions
Senior Vice President

Anställd: 2010
Född:
1972
Utbildning: Ingenjör och studier i Business Management vid IHM Business School

Bakgrund: Europeisk säljchef Mydata Automation AB (nuvarande Micronic-Mydata), försäljningsansvarig Dassault Systems Sweden AB.

Aktieinnehav: 8 500 aktier samt 103 000 teckningsoptioner.

Bengt Emesten
Head of Sourcing & Logistics
Senior Vice President

Anställd: 2013
Född:
1960
Utbildning: Ekonom

Bakgrund: Grundare av kontraktstillverkaren Qcom AB (nuvarande Flextronics International Poland) och vd Note Components AB.

Aktieinnehav: 8 570 aktier samt 103 000 teckningsoptioner.

Petra Duprez
Head of Human Resources
Senior Vice President

Anställd: 2017
Född:
1965
Utbildning: Kandidatexamen i personal och personalledning vid Stockholms universitet och ett diplom i organisationsutveckling vid Gestaltakademin i Skandinavien AB.

Bakgrund: Tidigare Head of Corporate Social Responsibility och Vice President HR Getinge Group.

Aktieinnehav: 0 aktier samt 75 000 teckningsoptioner.

Andreas Nordin
Chief Operating Officer (COO)
Senior Vice President

Anställd: 2017
Född:
1970
Utbildning: Civilingenjör med inriktning på maskinteknisk, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Bakgrund: Vd på Ericsson ABs fabriker i Estland, Brasilien och Mexico.

Innehav: 0 aktier samt 100 000 teckningsoptioner.


Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

NOTE Privacy Notice

About cookies