Investerare

Incitamentsprogram

HANZA har ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.
896 000 optioner har tecknats. Varje option ger under perioden
2018-11-01 till 2018-12-31 rätt att teckna 1,07 aktie för 11,14 SEK. Villkoren är omräknade till följd av företrädesemissionen under mars 2018.Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

NOTE Privacy Notice

About cookies