Investerare

Incitamentsprogram

HANZA har ett teckningsoptionsprogram som beslutades av Årsstämman 2016-05-10. Programmet omfattar ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner och uppgår till totalt 1 001 000 optioner med rätt att teckna en aktie för 12 SEK under perioden 2018-11-01 till 2018-12-31.

Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

info@hanza.com