Investerare

Styrelse

Mikael Smedeby
Styrelseordförande sedan 2016
Styrelsemedlem sedan 2009

Född: 1968
Utbildning: Jur. Kand., Uppsala universitet
Andra uppdrag: Advokat, delägare samt managing partner Advokatfirman Lindahl, Uppsala. Styrelseordförande i Coeli Holding AB, Coeli Wealth Management AB, Fastum AB samt Sallén Elektriska AB. Styrelseledamot i bl.a BioArtic AB, Motion Display Scandinavia AB och Uppsala Innovation Centre AB.
Aktieinnehav: 25 000 aktier Bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess största ägare.

Håkan Halén
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1954
Utbildning: Civilekonom
Andra uppdrag: VD Halén Invest AB. Har tidigare arbetat som vvd och CFO för Hexagon AB, Styrelseordförande i Gallerians Bilvård Sthlm AB
Aktieinnehav: 1 136 517 aktier och representerar PH Intressenters 6 671 964 aktier

Francesco Franzé
Vice ordförande sedan 2016
Styrelsemedlem sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan
Andra uppdrag: SVP Husqvarna Group, Styrelseordförande The Barbecue Company AB och Panarea AB, Styrelseledamot Leakomatic OY. Med 20 års internationell erfarenhet av ledande befattningar inom Electrolux-koncernen.
Aktieinnehav: 2 120 000 aktier och representerar PH Intressenters 6 671 964 aktier

Gerald Engström
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1948
Utbildning: Gymnasieingenjör, ekonomistudier Stockholm universitet
Andra uppdrag: Bl a VD och Koncernchef i Systemair AB och VD i Ziehl-ebm AB
Aktieinnehav: Privat
1 750 000 aktier och Färna Invest 1 780 000 aktier.

Helene Richmond
Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1960
Utbildning: Ingenjör
Andra uppdrag: Sales and Marketing Director, Cooper Roller Bearings Co. Ltd, ett bolag inom SKF-koncernen.
Aktieinnehav: 30 000 aktier

Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED