Investerare

Styrelse

Mikael Smedeby
Styrelseordförande sedan 2016

Ledamot i revisionsutskottet. Advokat och delägare samt Managing Partner i Advokatfirman Lindahl, Uppsala.

Invald: 2009
Född:
1968
Utbildning: Jur. Kand, Uppsala universitet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Coeli Wealth Management AB, Coeli Holding AB, Fastum UBC Förvaltning AB, Salléngruppen AB och Sallén Elektriska AB. Styrelseledamot i Motion Display Scandinavia AB, Uppsala Innovation Centre AB, Disruptive Materials AB och Advokatfirman Lindahl i Uppsala AB.

Aktieinnehav: 32 500 aktier.

Francesco Franzé
Vice ordförande sedan 2016

Senior Vice President (SVP) i Husqvarna Group.

Invald: 2015
Född:
1964
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Panarea AB och The Barbecue Company AB. Styrelseledamot i Adrian Michel AG, Toni Lauenberger AG och Technischen Werkstatt Amacher AG.

Aktieinnehav: 
3 354 000 aktier. Massimiliano Franzé, bror till Fransesco Franzé, äger
2 316 073 aktier i bolaget.

Håkan Halén
Styrelseledamot sedan 2015

Ordförande i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Tidigare arbetat som vice vd och CFO för Hexagon AB.

Invald: 2015
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom vid Stockholms universitet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Halén Invest AB och Gallerians Bilvård Sthlm AB.
Aktieinnehav:  1 997 470 aktier.

Gerald Engström
Styrelseledamot sedan 2017

Har tidigare arbetat som VD och Koncernchef i Systemair AB och VD i Ziehl-ebm AB.

Invald: 2017
Född:
1948
Utbildning: Gymnasieingenjör samt ekonomistudier vid Stockholm universitet.

Andra uppdrag: VD i Färna Invest AB. Styrelseordförande i Systemair AB, Bluefish Pharmaceuticals AB och Camina Heating Systems AB. Styrelseledamot i Färna Herrgård AB, Masbohallen AB, Ljungarps Mekaniska AB och Coppersmith’s AB.

Aktieinnehav: 4 882 547 aktier, varav 2 450 266 aktier privat och 2 432 281 aktier genom det närstående bolaget Färna Invest.

Helene Richmond
Styrelseledamot sedan 2017

Sales and Marketing Director i Cooper Roller Bearings Co. Ltd som är ett bolag inom SKF-koncernen.

Invald: 2017
Född:
1960
Utbildning: Civilingenjör vid Lunds tekniska högskola.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB.

Aktieinnehav: 39 000 aktier.

Sofia Axelsson
Styrelseledamot sedan 2018

Har tidigare arbetat som Senior VP Marketing & Communication på Husqvarna.

Invald: 2018
Född:
1973
Utbildning: Master of Science i Public Finance/Business Administration från Göterborgs universitet samt en doktorsexmen i Accounting and Finance.

Andra uppdrag: VD och Koncernchef för Svedbergs.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

NOTE Privacy Notice