Investerare

Ägarstruktur

2018-04-13

Ägarstruktur

 

Antal aktier*


Antal röster


%

ENGSTRÖM, GERALD & Färna Invest

4 882 547

4 882 547

16,82

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

2 817 670

2 817 670

9,71

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

2 435 952

2 435 952

8,39

FRANZÉ, FRANCESCO

2 080 000

2 080 000

7,17

HALÉN, HÅKAN

1 997 470

1 997 470

6,88

SVENSKA HANDELSBANKEN FOR PB

1 751 654

1 751 654

6,04

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY

1 245 834

1 245 834

4,29

SETRACO AB

1 190 000

1 190 000

4,10

NORDEA BANK FINLAND ABP

777 730

777 730

2,68

UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT

547 975

574 975

1,89

10 största aktieägare

19 726 832

19 726 832

67,97

Övriga aktieägare

9 294 376

9 294 376

32,03

Totalt antal aktier*

29 021 208

29 021 208

100,00

* Avser kontrollerat innehav, direkt och indirekta innehav till exempel genom bolag.
Antalet inkluderar BTA aktier som omregistrerats 13 april.
Källa: Euroclear

Global Switchboard

+46 8 624 62 00

Stay updated - Subscribe to our newsletter

HANZA Group AB

2016 - ALL RIGHTS RESERVED

NOTE Privacy Notice

About cookies