Pressrum

HANZA presenterar delårsrapport januari-juni

Publiceringsdatum: 2015-08-03

HANZA, noterat på First North Premier, presenterar idag sin delårsrapport för årets första halvår. Bolaget rapporterar om en avsevärd försäljningsökning och om fortsatta resultatförbättringar efter en genomförd omstrukturering. Vidare lyfts förvärvet av tillverkningskoncernen Metalliset fram som ett viktigt stöd för fortsatt tillväxt och lönsamhetsökning.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni 2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 300,9 MSEK, en betydande ökning mot första kvartalet (266,0)
    och motsvarande period föregående år (257,0)
  • Rörelseresultat från de operativa affärsområdena uppgick till 2,0 MSEK (0,3)
    Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,6 MSEK (-6,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-6,8), vilket motsvarar -0,47 (-1,08) kr per aktie
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 MSEK (-4,4)

Erik Stenfors, VD HANZA, kommenterar rapporten:

”Omsättningen översteg 300 MSEK för första gången under ett enskilt kvartal. Det finns ytterligare försäljningsframgångar som ännu inte syns i siffrorna. Flera bolag har under våren inlett samarbete under det s.k. MIG-konceptet och vi bedömer att vi kan annonsera de första resultaten under hösten 2015.”

”Den omfattande omstruktureringen i kombination med nya försäljningsframgångar gör att vi kan redovisa ett positivt rörelseresultat redan under det andra kvartalet, trots periodens engångs-kostnader. Vi fortsätter att fokusera på ökad lönsamhet.”

”Den 1 juli presenterade vi förvärvet av den internationella tillverkningskoncernen Metalliset som omsätter ca 375 MSEK med en EBITDA om drygt 45 MSEK. Förvärvet är strategiskt viktigt och medför bland annat synergier för ökad lönsamhet i Finland. Affären finansieras helt av HANZAs ägare, vilket är ett finansiellt styrkebesked.”

Läs hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl. 08.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget erbjuder en unik kombination av rådgivning och skräddarsydda tillverkningslösningar vilket möjliggör en ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardbolag. Bolaget har i dagsläget verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som Kone, Konecranes, Atlas Copco, ABB och Saab Defense.

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Vice vd
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

latestpic

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com