Valberedningen

Valberedningen

Årstämman har beslutat att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens uppdrag är att till kommande årsstämma lägga fram förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode och i förekommande fall, revisorer och revisorsarvode samt stämmoordförande. Förslagen presenteras vid årsstämma.

HANZAs valberedning utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största ägarna. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Valberedning ska, om inte ledamöterna enats om annat, vara den ledamot som representerar den till röstantalet största aktieägaren.

Valberednings sammansättning meddelas via pressmeddelande och framgår även under bolagstämmor på HANZAs hemsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com