Hanza firar 10 år

Hållbarhet för oss

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av både affärsidén och den löpande verksamheten.

Våra tjänster

HANZA är en långsiktig samarbetspartner som skapar moderna och effektiva tillverkslösningar.

Pressmeddelanden

2018-11-30

HANZA: Teckning i optionsprogram

2018-11-14

HANZAs VD och CFO ökar aktieinnehav via optionsprogram

2018-11-13

Penser Access: Hanza Holding - På väg mot finlistan

Hanza redovisar ett kvartal överlag i linje som förväntat. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 431,2 (324,3), nästan 3% under vår prognos. Rörelsemarginalen landade på vårt estimat på 4,0%. Segmentet Norden fortsätter att uppvisa branschledande rörelsemarginal på 7,8% medan effektiviseringsprogrammet fortlöper för segmentet Övriga världen som dämpar EBITA-marginalen väsentligt till 2,6%. I takt med att lönsamhetsförbättringarna ger effekt 2019 väntar vi oss väsentligt förbättrade marginaler inom segmentet Övriga världen, vilket bedöms agera värdedrivande framgent. Även om Hanza förväntar större lagerjusteringar än vanligt i Q4 bland sina kunder, ser Hanza inga tendenser till avmattning av efterfrågan in i 2019, och räknar samtidigt med att ta klivet in på huvudlistan, Small Cap, under H1’19. Sammantaget kvarstår vi vid att kurspotentialen i aktien är fortsatt hög, till en medelhög risk. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com